למה שערי דמעה לא ננעלו?

מתוך מאמר בעמוד קלב בספר ברכת שלום שמעתי

 תגובות