עם דנה רגב על העם הנבחר

למרות הפערים ביננו, השיחה הזו הציפה יותר דמיון משוני.

מהו התפקיד של העם הנבחר?

האם יש עת לשנוא?

למה חשוב שנפשפש במעשינו כשאסונות מתרחשים?

על אחדות ונפרדות.

ועל הפרקטיקה שחוזרת שוב ושוב -  לימוד הפנימיות שלנו כדי להעלו בתודעה, עד להגעה למסה קריטית.תגובות