פרשת מטות מסעי- צבא או לימוד תורה?

צבא או לימוד תורה?תגובות