שיעור 1 | כשפרויד פגש את הבעל שם טוב

מהי הדרך הנכונה לנפש בריאה? האם גישות חסידיות שעוסקות בנפש האדם יכולות להחליף את הפסיכולוגיה? אם היו נפגשים, על מה היו מסכימים ועל מה בשום פנים ואופן לא?תגובות